Kasvunpolku | NLP-practitioner koulutus Kuopiossa syksyllä 2020
469
single,single-post,postid-469,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

NLP-practitioner koulutus Kuopiossa syksyllä 2020

porstuakp2_logo_2x

Neuro-lingvistisellä ohjelmoinnilla tarkoitetaan ajattelumme rakennetta, sitä kuinka olemme ohjelmoineet itsemme ajattelemaan ja sen myötä toimimaan, sekä erityisesti sitä, kuinka voimme tiettyjä rakenteita muuttamalla saada aikaan haluttuja tuloksia. Sana ”neuro” viittaa tässä yhteydessä aisteihin ja ihmisen neurologisiin prosesseihin eli aivoissamme ja mielessämme tapahtuvaan tiedon käsittelyyn. ”Lingvistinen” puolestaan viittaa puhuttuun ja kehon kieleen. Kielen välityksellä me kommunikoimme sekä tietoisella että tiedostamattomalla tasolla. Kieli vaikuttaa ajatteluumme ja käyttäytymiseemme. ”Programming” eli ohjelmointi viittaa mielen ohjelmiin ja mielen malleihin, joita voi muunnella NLP -menetelmin. NLP:ssä kiinnostuksen kohteena on taito, taitavuus ja onnistuminen.

Koulutus vastaa laajuudeltaan 20 opintopistettä. Koulutus jakautuu lähi-ja etäjaksoihin. Lähiopetuksen osuus on 16 päivää sisältäen 112 oppituntia. Lähiopetus toteutuu kahtena peräkkäisenä koulutuspäivänä kerran kuukaudessa. Lähiopetuspäivien välissä opiskelija soveltaa koulutuksen sisältöjä omaan työhön, tutustuu NLP -kirjallisuuteen ja työstää ennakko- ja välitehtäviä. Jokaisen lähijakson päätteeksi annetaan tehtävä, jota käsitellään yhdessä seuraavalla lähijaksolla. Tehtäviä ohjataan tarpeen mukaan. Koulutuksen päätteeksi opiskelija työstää portfolio –tyyppisen lopputyön omasta kasvustaan mielikuvaohjaajaksi.

NLP Practitioner-koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutus-ja ajattelu-taitojaan, ymmärtää itsen ja toisen mielen prosessointia, ohjata omaa ja toisen oppimista, ajattelua, kommunikointia, päätöksen tekoa, motivoitumista tai muutosprosesseja.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija NLP –lähestymistapaan, sen malleihin, harjoitteisiin ja metodeihin niin, että hän pystyy ymmärtämään ja ohjaamaan omaa ja toisen mielenprosessointia entistä paremmin.

Lähijaksot, kaikkina päivinä klo 9-15

3.-4.09.2020

30.9.-1.10.2020

5.-6.11.2020

17.-18.12.2020

13.-14.1.2021

10.-11.2.2021

10.-11.3.2021

7.-8.4.2021

 

Paikka: Vuorovaikutuskeskus Kasvunpolku, Tiiholantie 27, 71480 KURKIMÄKI
Koulutuksen hinta: Osallistumismaksu on 1100€ + alv 24%.  Maksu on mahdollista suorittaa yhdessä tai useammassa erässä. Hinta sisältää kahvit ja lounaan koulutuspäiviltä.
Ilmoittautumiset: 26.8.2020 mennessä  osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/B6D5DFBA34D2CEAF

Kouluttajat:

Kouluttajat ovat toteuttaneet yli 20 NLP Practitioner –prosessikoulutusta ja yli 10 NLP Master Practitioner –prosessikoulutusta. Kouluttajat pitävät yllä NLP-taitojaan osallistumalla ns. Aineettoman akatemian(NLP kehittämistyöryhmä) tapaamisiin kuukausittain ja NLP-yhdistyksen järjestämiin koulutuspäiviin sekä NLP-iltoihin.Kouluttajat ovat kouluttautuneet NLP-viitekehyksessä niin pitkälle kuin se Suomessa on mahdollista.

Vastuukouluttajana toimii Seppo Tamski ja vierailevana kouluttajana Eeva-Liisa Tamski

Eeva-Liisa Tamski

NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLPt-terapeutti (psykoterapia), NLP Master Coach &NLP Personal Coach

puhelin 0500 359054

s-posti: eeva-liisa.tamski@porstua.fi

Seppo Tamski

NLP Trainer, NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLPt-terapeutti (psykoterapia), NLP Master Coach, NLP Personal Coach

puhelin 0400 629 354

s-posti: seppo.tamski@porstua.fi

 

Lisätietoja myös: http://www.nlpyhdistys.fi/tietoa/nlp-koulutuksista/

http://www.nlpyhdistys.fi/tietoa/usein-kysyttya/