Kasvunpolku | Oma väylä-kuntoutus
553
page,page-id-553,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Oma väylä-kuntoutus

Oma väylä on opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työelämästä poissa oleville 16–29-vuotiaille nuorille suunniteltu neuropsykiatrinen kuntoutus. Voit hakea Oma väylä -kuntoutusta, jos sinulla on todettu jompikumpi seuraavista:

  • autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä)
  • aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD).

Lisäksi edellytetään, että tarvitset tukea

  • opintoihin
  • työelämään
  • sosiaalisten taitojen vahvistamiseen
  • arjenhallinnan taitojen kehittämiseen.

Lisäksi sinulla voi olla diagnosoitu jokin psykiatrinen häiriö, johon saat hoitoa terveydenhuollossa.

Oma väylä on tarkoitettu niille, joilla ei ole oikeutta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin. Jos saat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja, et voi saada Oma väylä-kuntoutusta.

lisätietoja: https://www.kela.fi/oma-vayla-kuntoutus

Kasvunpolun Omaväylä -kuntoutus on voimavaralähtöistä ja ratkaisukeskeistä kuntoutusta. Kuntoutuksen ajaksi saat omat lähityöntekijät, jotka kulkevat rinnallasi koko kuntoutuksen ajan. Lisäksi kuntoutukseesi osallistuvat psykologi ja erityisopettaja. Kuntoutuksessa menetelminä hyödynnetään muun muassa neuropsykiatrista valmennusta, ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, mindfulnessia, ART-ohjaus ja Green Care -menetelmiä.

Omaväylä -kuntoutus kestää enintään 3 vuotta. Kuntoutuksesta tehdään päätös vuodeksi kerrallaan. Vuoden jakso sisältää 27 yksilöllistä tapaamista joko Kasvunpolun tiloissa tai asiakkaan omassa ympäristössä, 10 vertaistuellista ryhmätapaamista ja 1-2 ryhmätapaamista läheisellesi. Kasvunpolku hyödyntää toiminnassaan vahvasti luonto- ja eläinavusteisuutta. Osana kuntoutusta voidaan hyödyntää luonnon lisäksi Kasvunpolun kuntoutuskoiria ja sosiaalipedagogisella orientaatiolla toimivaa tallia.

Omaväylä kuntoutuksessa, yksilöllisissä tapaamissa saat vahvistusta opiskelu- ja työelämävalmiuksiin ja taitoihin, ohjausta ja harjoitusta arjen hallintaan, sekä tukea sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. Vahvistamme myös itsetuntemustasi ja itsetuntoasi, sekä saat keinoja arjessa selviytymiseen neuropsykiatrisen häiriön aiheuttamien oireiden ja käytöksen kanssa. Lisäksi saat vahvuutta vuorovaikutustaitoihisi. Ryhmätapaamisissa saat lisäksi vertaistukea.

Kuntoutuksen aikana järjestämme 1-2 läheisten ryhmätapaamista, joissa läheisesi saavat tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksista nuoren ja hänen läheistensä elämään. Lisäksi läheistesi on mahdollista saada vertaistukea ja jakaa kokemuksiaan.

Kasvunpolun Omaväylä-kuntoutus toteutetaan tieteelliseen näyttöön perustuvilla ja yleisesti vakiintuneilla kuntoutusmenetelmillä. Kohtaamme kaikki asiakkaamme arvostavasti ja asiakas saa osallistua kuntoutuksen suunnitteluun. Kuntoutuksen keskiössä ovat asiakkaan omat voimavarat ja vahvuudet yksilö- ja ympäristötasolla. Tavoitteena on, että asiakas kokee yhteistyössä asetetut tavoitteet merkitykselliseksi ja asiakas kokee muutoksen mahdollisena. Kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamista ja siihen tarvittavaa työskentelyä arvioidaan yhteistyössä koko kuntoutuksen ajan.

Lisätietoja:

Terhi Perkkiö, toimintaterapeutti AMK  040 6461883 terhi.perkkio@kasvunpolku.fi

Salla Kolmakow, sosiaalityöntekijä YTM 040 352 2277 salla.kolmakow@kasvunpolku.fi

Kasvunpolun Omaväylä -tiimissä työskentelevät sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, sosionomi, sosiaalityöntekijä, erityisopettaja ja psykologi

Untitled_Artwork (3)