Kasvunpolku | Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, 30op Kuopio 2021
521
single,single-post,postid-521,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, 30op Kuopio 2021

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Kasvunpolun neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus tarjoaa neuropsykiatristen erityisvaikeuksien kohtaamiseen suhdeperustaisen näkökulman. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisten menetelmien ohella tutustutaan kiintymyskeskeiseen työskentelyyn. Neuropsykiatristen erityisvaikeuksilla ja kiintymyksen haasteilla on tutkitusti yhteys. Yhdistämällä DDP-menetelmiä ratkaisukeskeiseen kuntoutukseen saadaan kokonaisvaltainen, asiakasta ja hänen verkostoaan tukeva työskentelyote.

Lähijaksot:

 1. lähijakso: 28.-29.1.2021
 2. lähijakso: 22-23.2.2021
 3. lähijakso: 18.-19.3.2021
 4. lähijakso: 19.-20.4.2021
 5. lähijakso: 6.-7.5.2021
 6. lähijakso: 30.-31.8.2021
 7. lähijakso: 16.-17.9.2021
 8. lähijakso: 14-15.10.2021
 9. lähijakso 25-26.11.2021

 

klo 9.00 – 16.00, 18 lähiopiskelupäivää

Paikka

Tiiholantie 27, 71480 KURKIMÄKI.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa työskenteleville. Koulutus soveltuu hyvin opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, mm. opettajille, erityisopettajille, terapeuteille, hoitajille, ohjaajille sekä mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa sekä käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksessa perehdytään neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostossa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään.

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.
Keskeiset sisältöalueet
• Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
• Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
• Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
• Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
• Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
• Positiivisen psykologian perusteet
• Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
• Kiintymyskeskeinen työskentely ja DDP-menetelmät
• Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä lastensuojelu ja päihdekuntoutus
• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
• Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
• Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
• Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Kouluttajat
Terhi Perkkiö, toimintaterapeutti AMK, neuropsykiatrinen valmentaja ja -kouluttaja. Terhi on työskennellyt useiden vuosien ajan lastensuojelun toimintaympäristössä toimintaterapeuttina ja neuropsykiatrisena valmentajana. Terhin erityisosaamista on eläinavusteinen toimintaterapia ja neuropsykiatrinen valmennus

Päivi-Saarai Korhonen, Sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja ja kouluttaja (opiskelija). Päivi-Saarai on työskennellyt vuosien ajan lastensuojelun sijaishuollossa sekä koulumaailmassa kohdaten neuropsykiatrisia haasteita erilaisissa toimintaympäristöissä. Päivi-Saarai on perehtynyt DDP-mentelmälliseen työotteeseen ja hyödyntää sitä työssään.

Koulutuksessa vierailevina asiantuntijoina :

 • psykiatrian erikoislääkäri
 • kokemusasiantuntijoita

Lisätietoja

Terhi Perkkiö, 040 646 1883 terhi.perkkio@kasvunpolku.fi

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti 10.1.2021 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/867D91F81E15E11D
Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa. Kutsu koulutukseen valituille lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Hinta

1900 € + alv 24%, hinta sisältää lähiopetuksen ja siinä jaettavan opetusmateriaalin, valmentajan oppaan sekä oppikirjan ja kahvitarjoilut. Laskutus voidaan sopia useammassa erässä. Mikäli haluat laskun useammassa erässä, muista mainita se ilmoittautumisen yhteydessä.

 

coolkidsnimmari