Kasvunpolku | Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, 30op Kuopio 2022
574
single,single-post,postid-574,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, 30op Kuopio 2022

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Kasvunpolun neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus tarjoaa neuropsykiatristen erityisvaikeuksien kohtaamiseen suhdeperustaisen näkökulman. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisten menetelmien ohella tutustutaan kiintymyskeskeiseen työskentelyyn. Neuropsykiatristen erityisvaikeuksilla ja kiintymyksen haasteilla on tutkitusti yhteys. Yhdistämällä DDP-menetelmiä ratkaisukeskeiseen kuntoutukseen saadaan kokonaisvaltainen, asiakasta ja hänen verkostoaan tukeva työskentelyote.

Lähijaksot:

 1. lähijakso: 13.-14.1.2022
 2. lähijakso: 17-18.2.2022
 3. lähijakso: 17.-18.3.2022
 4. lähijakso: 21.-22.4.2022
 5. lähijakso: 19.-20.5.2022
 6. lähijakso: 25.-26.8.2022
 7. lähijakso: 22.-23.9.2022
 8. lähijakso: 20.-21.10.2022
 9. lähijakso 24-25.11.2022

klo 9.00 – 16.00, 18 lähiopiskelupäivää

Paikka

Tiiholantie 27, 71480 KURKIMÄKI.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa työskenteleville. Koulutus soveltuu hyvin opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, mm. opettajille, erityisopettajille, terapeuteille, hoitajille, ohjaajille sekä mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa sekä käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksessa perehdytään neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostossa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään.
Keskeiset sisältöalueet
• Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
• Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
• Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
• Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
• Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
• Positiivisen psykologian perusteet
• Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
• Kiintymyskeskeinen työskentely ja DDP-menetelmät
• Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä lastensuojelu ja päihdekuntoutus
• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
• Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
• Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
• Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Kouluttajat

Tiina Ylivainio, yhteisöpedagogi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja ja kouluttaja sekä ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Tiina on työskennellyt vuosien ajan lastensuojelun sijaishuollossa perhekoti- ja laitosmaailmassa. Tiina on toiminut myös sijaisvanhempana ja jälkihuollon työntekijänä. Neuropsykiatrisia haasteita Tiina lähestyy erityisesti kiintymyskeskeisellä ja DDP-menetelmällisellä otteella, johon hänellä on vahva koulutus ja kokemus.

Elise Rissanen on sosionomi YAMK, neuropsykiatrinen valmentaja ja kouluttaja. Elise on työskennellyt kehitysvammaisten parissa, vaativan lastensuojelun laitoshoidon maailmassa ja monipuolisesti lastensuojelun tehtävissä. Elise on toimii tällä hetkellä nuortenkodin kouluvastaavana suunnitellen yhteistyössä nuorten, perheiden ja oppilaitosten kanssa erilaisia koulupolkuja. Elise toimii myös NUOTTI-valmentajana.

Koulutuksessa vierailevina asiantuntijoina mm. :

 • psykiatrian erikoislääkäri
 • kokemusasiantuntijoita

Lisätietoja

Elise Rissanen, 040 351 6328 elise.rissanen@kasvunpolku.fi

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti 31.12.2021 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/867D91F81E15E11D
Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa. Kutsu koulutukseen valituille lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Hinta

1900 € + alv 24%, hinta sisältää lähiopetuksen ja siinä jaettavan opetusmateriaalin, valmentajan oppaan sekä oppikirjan ja kahvitarjoilut. Laskutus voidaan sopia useammassa erässä. Mikäli haluat laskun useammassa erässä, muista mainita se ilmoittautumisen yhteydessä.

coolkidsnimmari