Kasvunpolku | Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Green Care painotuksella 30op, Kuopio
505
single,single-post,postid-505,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Green Care painotuksella 30op, Kuopio

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Koulutuksessamme sovelletaan neuropsykiatrisen valmennuksen prosessia Green Care toimintaympäristöihin. Luonto- ja eläinavusteiset interventiot soveltuvat erinomaisesti neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiksi. Koulutuksen aikana toteutamme käytännönharjoituksia luonto- ja talliympäristössä.

Kasvunpolun neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus tarjoaa neuropsykiatristen haasteiden kohtaamiseen Green Care perusteisen näkökulman. Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ajattelu pyrkii vahvistamaan asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja oman elämän asiantuntijuutta. Yhdistämällä Green Care menetelmiä ratkaisukeskeiseen kuntoutukseen saadaan kokonaisvaltainen, asiakasta ja hänen verkostoaan tukeva työskentelyote.

Untitled_Artwork 1 (1)

Lähijaksot:

 1. lähijakso: 4.-5.2.2021
 2. lähijakso: 4.-5.3.2021
 3. lähijakso: 29.-30.4.2021
 4. lähijakso: 2.-4.6.2021 (3 päivää)
 5. lähijakso: 18.-20.8.2021 (3 päivää)
 6. lähijakso: 23.-24.9.2021
 7. lähijakso: 28.-29.10.2021
 8. lähijakso: 18.-19.11.2021

klo 9.00–15.00, 18 lähiopiskelupäivää

Paikka

Tiiholantie 27, 71480 KURKIMÄKI.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa työskenteleville. Koulutus soveltuu hyvin opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, mm. opettajille, erityisopettajille, terapeuteille, hoitajille, ohjaajille sekä mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Luonto-, eläin-, hevos- tai maatalousalan koulutus katsotaan eduksi koulutukseen hakeutuessa.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa sekä käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksessa perehdytään neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostossa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään.

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.
Keskeiset sisältöalueet

 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
 • Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
 • Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
 • Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
 • Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä kouluympäristö ja lastensuojelu
 • Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
 • Voimavarakeskeinen ajattelu ja asiakkaan osallisuus ja toimijuus
 • Valmennusprosessi, valmennuksen keinot
 • Eläin työparina valmennuksessa, eläimen hyvinvointi, toiminnan turvallisuus
 • Valmennusmenetelmien soveltaminen luontoympäristöön
 • Green Care neuropsykiatrisen valmennuksen viitekehyksenä
 • Eläinavusteiset interventiot nepsyvalmennuksen menetelminä
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
 • Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä

Kouluttajat
Terhi Perkkiö, toimintaterapeutti AMK, neuropsykiatrinen valmentaja ja -kouluttaja. Terhi on työskennellyt useiden vuosien ajan lastensuojelun toimintaympäristössä toimintaterapeuttina ja neuropsykiatrisena valmentajana. Terhin erityisosaamista on eläinavusteinen toimintaterapia ja neuropsykiatrinen valmennus. Hänellä on myös hevosalan tutkintoja ja täydennyskoulutuksena sosiaalipedagogisen hevostoiminnan opinnot sekä HeLMi® koulutus.

Piia Nissinen, erityisopettaja, yhteisöpedagogi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja ja kouluttaja. Täydennyskoulutuksena Piialla on sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutus, Green Care toimijakoulutus sekä NPL personal coach koulutus. Piialla on myös hevosalan tutkintoja ja hän tuottaa luonto- ja eläinavusteisia nepsyvalmennusta sekä eläinten käyttäytymiseen ja koulutukseen liittyviä palveluita oman yrityksensä kautta.

Koulutuksessa vierailevina asiantuntijoina:

 • psykiatrian erikoislääkäri
 • toimintaterapeutti/ eläinlääkäri
 • sosiaalityöntekijä YTM, työnohjaaja, DDP-orientoitunut työntekijä
 • kokemusasiantuntijoita

Lisätietoja

Terhi Perkkiö, 040 646 1883 terhi.perkkio@kasvunpolku.fi

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti 15.1.2021 mennessä:

https://link.webropolsurveys.com/S/E64F470538C78194

Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa. Kutsu koulutukseen valituille lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Hinta

2200 € + alv 24%, hinta sisältää lähiopetuksen ja siinä jaettavan opetusmateriaalin, valmentajan oppaan sekä oppikirjan ja kahvitarjoilut. Laskutus voidaan sopia useammassa erässä. Mikäli haluat laskun useammassa erässä, muista mainita se ilmoittautumisen yhteydessä.

Untitled_Artwork (1)